Byskolen

Byskolen Sandefjord

Fra grå og kjedelig skolegård til Sandefjords flotteste leke- og aktivitetsplass – forvandlingen stod Claussen & Heyerdahl A/S for!

Før rehabelitering

Etter rehabelitering

Våren 2011 sendte Byskolen i Sandefjord ut invitasjon til deltakelse i utformingen av ny skolegård. Vi ønsket oss en skolegård som stimulerte til variert fysisk aktivitet og somsamtidig inneholdt områder som tilrettela for rolige avslappende sosiale aktiviteter –
Takket være samarbeidet med CH A/S har vi fått nettopp det !!!!

Gjennom kommunens innkjøpsavdeling ble 3 firmaer invitert å komme med forslag.Utfra helhetlig planløsning og kvalitet ble Claussen & Heyerdahl A/S foretrukket utfra følgende:   

God helhetlig løsning som ivaretar kommunens krav og ønsker på en god måte: 

  • Alle alderstrinn og funksjonsnivå (inkl. funksjonshemmede).
  • Innbyr til variert aktivitet og til avslappende sosial aktivitet.
  • Lekeapparater henger godt sammen funksjonalitetsmessig og arealet er utnyttet på en god måte. Er helhetlig og innbyr til aktivitet, lek og rekresjon.
  • Stor ballbaneflate som innbyr til ballspill, som er godt plassert i eksisterende omgivelser mht transport av varer/tjenester til og fra skolen.
  • Ballbanen er skjermet mht vintervedlikhold.
  • Ivaretar større samlinger i skolegården, f eks ved 17.mai, på en god måte.
  • God planløsning ift plassering av utstyr/transport (vareleveranser)/brøyting.
  • Gode fargevalg.
  • Ivaretar eksisterende utstyr. 

Område 1: Stort lekeapparat som innbyr til mye og variert aktivitet for mange elever i alle aldre og funksjonsnivå. Bygges opp som løypestruktur. Passer for alle klassetrinnene. Gir sosialt samspill.

Modulbasert og kan bygges ut senere. 

Område 2:  Hensiktsmessig plassert iht leskur og innkjøring. God funksjonalitet og aktivitet. Kombineres med eksisterende utstyr. Området blir et” turnanlegg” for utvikling og øvelse av ulike ferdigheter.     

Område 3: Meget stor og fin ballbane (351m2) med to gode mål som gir avskjerming for gående.

Prosess og oppfølging

Skolens ledelse ble fra første stund og gjennom hele utbyggingen ivaretatt på en meget god måte av distriktsansvarlig for C&H. David Ian Stokke jobbet meget professjonelt hele veien, holdt nær kontakt med oss, fulgte opp spørsmål fra skolen og orienterte skolens ledelse om fremdrift, justeringer og alternative løsninger gjennom hele prosjektetperioden.

Deler av arbeidet ble utført med elever til stede i skolegården.  Samarbeidet med C&H A/S var hele tiden meget godt, og alle involverte fra firmaet inkl. CH prosjekt opptådte meget vennlig og på god måte. Arbeidet som ble utført bærer preg høy kvalitet og faglig kunnskap i alle ledd.

Vi kan trygt anbefale firmaet Claussen & Heyerdahl til alle som vil ha gode løsninger, høy kvalitet på sitt lekeområde eller nærmiljøanlegg.

Vi har fått et uteområde som syder av aktivitet og lek for barn og unge. Vi er svært fornøyde.

Øystein Selnes